Danh Mục Sản Phẩm

Chính Sách Hoàn Lại Tiền

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo quản và sử dụng một cách an toàn. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng Trang web Bán quần áo của chúng tôi.

1. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi để:

Xử lý và giao hàng đơn hàng của bạn.

  • Quản lý và duy trì tài khoản của bạn trên Trang web.
  • Liên hệ với bạn liên quan đến đơn hàng, thông báo sản phẩm mới, khuyến mãi, hoặc thông tin quan trọng khác liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.
  • Cung cấp hỗ trợ khách hàng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc liên quan đến đơn hàng.
  • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên Trang web bằng cách cá nhân hóa nội dung và quảng cáo dựa trên sở thích của bạn.
  • Theo dõi hoạt động trang web để phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp.
  • Tuân thủ các quy định pháp luật và luật pháp liên quan đến kinh doanh của chúng tôi.

2. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các trường hợp sau:

  • Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, như dịch vụ giao hàng hoặc xử lý thanh toán, để thực hiện các giao dịch của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu họ duy trì mức độ bảo mật tương tự và chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích cụ thể.
  • Quy định pháp luật: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu yêu cầu bởi pháp luật hoặc trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền sở hữu, an ninh hoặc quyền của chúng tôi hoặc của người khác.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý thích hợp. Chúng tôi sử dụng mã hóa để bảo vệ dữ liệu và giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn.

4. Lựa chọn của bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xoá thông tin cá nhân của mình trong tài khoản cá nhân của bạn trên Trang web. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng liên hệ với bạn liên quan đến khuyến mãi hoặc thông tin quảng cáo bằng cách liên hệ với chúng tôi.

5. Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có thể điều chỉnh Chính sách Bảo mật này theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật sẽ được công bố trên Trang web của chúng tôi và có hiệu lực từ thời điểm công bố.

Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra định kỳ Chính sách Bảo mật của chúng tôi để bạn hiểu rõ cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

6. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua 0909 900 900.

Chúng tôi cảm ơn bạn đã tin tưởng và mua sắm tại Trang web của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này là cam kết của chúng tôi để bảo vệ thông tin cá nhân
của bạn.

Copyrights by Đẹp Như Ý
Trang chủ Danh mục Giỏ hàng
0